Disclaimer & Aansprakelijkheid

De auteur heeft geprobeerd zo nauwkeurig en volledig mogelijk te zijn bij het maken van deze website en de betreffende informatie. Ondanks het feit dat het op geen enkel moment rechtvaardigt of aangeeft dat de inhoud accuraat is vanwege de snelle evolutie van internet en de wereld. Ze worden echter alleen als indicatie gegeven. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot hun tijdigheid, volledigheid of nauwkeurigheid.

De gegevens op deze site zijn met de grootste zorg geschreven. Hoewel alle stappen zijn ondernomen om de informatie in deze publicatie te verifiëren, is de auteur niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of tegengestelde interpretaties. Alle percepties van sommige mensen, mensen of organisaties zijn onbedoeld.

Er is geen garantie voor inkomen of resultaat. Gebruikers wordt gevraagd om te reageren op hun eigen persoonlijke oordeel en dienovereenkomstig te handelen. Deze website is niet bedoeld als bron voor juridisch, zakelijk, boekhoudkundig of financieel advies. Alle gebruikers worden uitgenodigd om de diensten van bekwame professionals in de juridische, commerciële, boekhoudkundige en financiële sector te raadplegen.

De gegevens op deze website vormen geen aanbod of aanbeveling om een ​​investering, transactie of actie te doen. De diensten aangeboden door WIMCLEIREN.COM, vooral die met betrekking tot geld, zijn op geen enkele manier een stimulans om te investeren. Bovendien doen prestaties in het verleden geen afbreuk aan toekomstige winsten of verliezen. Een investering kan resulteren in een winst maar ook in een verlies dat, in bepaalde omstandigheden, groter kan zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag.

Ook is de inhoud van deze website bedoeld om mensen te helpen bij hun persoonlijke groei. Lezers wordt gevraagd om te reageren op hun eigen oordeel over hun persoonlijke situatie en dienovereenkomstig te handelen. Deze website is niet bedoeld voor gebruik als een bron van behandeling of voor het oplossen van psychische aandoeningen, verslavingen, depressies of trauma’s. Alle gebruikers worden uitgenodigd om de diensten van bekwame vakmensen op psychologisch en medisch gebied te raadplegen.

De informatie op deze website blijft echter eigendom van de auteur en het is verboden deze te wijzigen of geheel of gedeeltelijk terug te nemen zonder schriftelijke toestemming.

Deze website kan nog steeds enkele fouten of foute toetsaanslagen bevatten. Stuur dan een e-mail naar mail@wimcleiren.com